fbpx

Biely kódex - pravidlá pre lyžiarov


1. Ohľaduplnosť k iným - každý na zjazdovke je povinný správať sa tak, aby neohrozil ani
nepoškodil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe alebo inému nebezpečným štýlom
jazdy, nevhodným ski materiálom, zle odloženým materiálom, zníženou schopnosťou reakcie a
odhadu (únava, choroba, alkohol, drogy a pod.).
2. Kontrola rýchlosti a spôsobu jazdy - lyžiar musí prispôsobiť rýchlosť a štýl jazdy svojim
schopnostiam, terénu, počtu lyžiarov na zjazdovke, ale aj poveternostným podmienkam.
3. Voľba stopy / smeru jazdy - lyžiar prichádzajúci zhora je zodpovedný za všetkých, ktorí lyžujú
pod ním, musí svoj smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý
jazdí za iným lyžiarom, musí dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný
priestor pre smer a spôsob jazdy. To predpokladá udržiavanie odstupu a predvídanie úmyslov
lyžiara jazdiaceho vpredu, či nižšie.
4. Predbiehanie - predbiehať možno sprava aj zľava s dostatočným odstupom tak, aby
predbiehaný lyžiar nebol ohrozený a mal dostatočný priestor pre smer aj spôsob jazdy.
5. Vjazd na trať, rozjazd na trati - každý, kto vchádza na zjazdovku alebo chce po zastavení
opäť pokračovať v jazde, je povinný sa rozhliadnuť, dať prednosť lyžiarom prichádzajúcim zhora
a neohroziť lyžiarov pod sebou. Neočakávaný rozjazd lyžiara stojaceho na mieste sa dá len ťažko
predvídať a môže spôsobiť zbytočnú kolíziu s prichádzajúcim lyžiarom.
6. Zastavenie a státie - na zjazdovke sa nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a
neprehľadných častiach zjazdoviek. Zvlášť nebezpečné je zastaviť alebo po páde zostať sedieť za
terénnou vlnou. Lyžiar, ktorý spadol na takomto mieste ho musí čo najrýchlejšie opustiť.
7. Výstup a zostup - osoba, ktorá stúpa nahor alebo schádza po zjazdovke, musí používať okraj
zjazdovky.
8. Dodržiavanie značiek na trati – povinnosť lyžiara rešpektovať značky a upozornenia o krížení
zjazdoviek, nebezpečných miestach, znížení rýchlosti, značky horskej služby a polície.
9. Pomoc pri nehodách - každý užívateľ zjazdovky je povinný zranenému lyžiarovi na trati
poskytnúť prvú pomoc v rámci svojich schopností a možností vrátane protišokových opatrení,
označiť miesto nehody nad nehodou (napr. pomocou skrížených lyžiarskych palíc) a oznámiť úraz
horskej službe, alebo inej oprávnenej osobe, privolať čo najrýchlejšie odbornú pomoc.
10. Preukaz totožnosti - každý z účastníkov nehody (svedok, poškodený, vinník) sa na výzvu
musí legitimovať. Pri zavinení úrazu pod vplyvom alkoholu nasleduje trestný postih ako pri
dopravnej nehode. Poisťovne alkoholické úrazy nepovažujú za poistnú udalosť.